Neurolabs

Hvem står bag Neurolabs?

Nutrinor AS er leverandøren bag Neurolabs. Nutrinor AS er en norsk virksomhed, der sælger kosttilskud direkte til forbrugerne. Vores ambition er at skabe en bedre sundhed for den enkelte ved at tilbyde sundhedsprodukter med dokumenterede effekter af højeste kvalitet.

Neurolabs er et norsk udviklet kosttilskud, der indeholder sikre og rene ingredienser, som er gennemtestet. Vi kan garantere, at vores produkter indeholder, det de lover med hensyn til kvalitativ og kvantitativ deklaration. Vi bruger kun ingredienser, der er anerkendt af EUs strenge krav til kvalitet og effektivitet. Alle produkter er produceret efter strenge rutiner og god fremstillingspraksis (GMP-standard).

Alle færdigproducerede varer sendes til analyse hos en af verdens førende analysevirksomheder for yderligere kvalitetskontrol.

Nemt for dig at være kunde

Når du køber direkte hos os, undgår vi dyre mellemled og kan holde priserne lave trods høje kvalitetskrav til ingredienser og produktionsmetoder. Med jævne mellemrum får du en ny forsyning af friske kosttilskud direkte hjem til dig – du løber aldrig tør og behøver aldrig at bestille. Der er aldrig nogen bindingsperiode eller købsforpligtelse knyttet til abonnementet, og vi ønsker, at det skal være nemt at være kunde hos os!

Kundecenter

Hvis du har spørgsmål, kan du tage en snak med vores venlige servicemedarbejdere på telefon: 22131310 eller e-mail: 
kundeservice@nutrinor.dk

Åbningstiderne i kundecenteret er mandag til fredag ​​fra kl. 08-16.

Samarbejdspartnere

Vi bruger kun sikre samarbejdspartnere, så du som forbruger kan føle dig tryg.

Alle leveringer sendes direkte til din postkasse.

Privatlivspolitik

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvordan Nutrinor AS (“Nutrinor”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig. Denne privatlivspolitik indeholder information, som du har krav på, når Neurolabs ved Nutrinor AS (herefter ”Neurolabs”, ”vi”, eller ”os”) behandler dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som direkte eller indirekte kan henføres til dig. Vi behandler hovedsageligt personoplysninger, fordi det er en nødvendig forudsætning for, at du kan købe produkter på vores hjemmeside. I nogle tilfælde vil vi også behandle personoplysninger i forbindelse med markedsføringsformål, eller for at overholde en retlig forpligtelse. Du kan læse mere om dette nedenfor.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?
Neurolabs v. Nutrinor AS er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som beskrevet i denne politik. Dette betyder, at Nutrinor AS er ansvarlig for at sikre, at dine oplysninger behandles lovligt, og at dine rettigheder efterleves.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på:
kundeservice@nutrinor.dk eller tlf: 22131310, Nutrinor AS, Østbanegade 123, 2100 København Ø.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Neurolabs´s hjemmeside https://neurolabs.dk) (hjemmesiden).

Hvilke Personoplysninger behandler Nutrinor AS?

Vi indsamler og behandler personoplysninger, som du afgiver til Nutrinor AS: Du kan komme til at give Nutrinor AS oplysninger om dig selv på flere måder, såsom som ved køb i nogle af vores butikker, ved besøg eller køb på https://neurolabs.dk eller ved henvendelser til Nutrinor AS kundeservice. Personoplysninger vi indsamler og behandler:

Navn

Fødselsdato

Faktura- og leveringsadresse

E-mail

Telefonnummer

Køn

Konto- og betalingsoplysninger (dog ikke kortnummer og CVV-koder)

Fakturaoplysninger

Oplysninger om købshistorik

Eventuelle henvendelser til kundeservice

Når du bruger vores hjemmeside, anvender vi cookies til at indsamle oplysninger om din adfærd på hjemmesiden, herunder IP-adresser. Du kan læse mere om dette i vores cookie-politik.

Formål og retsgrundlag for behandlingen af følsomme personoplysninger

Nutrinor AS behandler kun personoplysninger til bestemte formål. Vores behandling af oplysningerne har altid hjemmel i artikel 6 i databeskyttelsesforordningen (GDPR), som er vores behandlingsgrundlag. Nedenfor er en oversigt over vores formål og behandlingsgrundlag.

Nutrinor AS behandler personoplysninger om dig for at gennemføre aftalen med dig, eller for at udføre gøremål i overensstemmelse med dine ønsker før en aftale indgås:

For at bekræfte din identitet og verificere dine person- og kontaktoplysninger;

For at administrere dine købsordrer og dit kundeforhold, f.eks. at give dig oplysninger, produkter og tjenester fra Nutrinor AS;

For at kunne sende generelle tilbud og direkte markedsføring i overensstemmelse med medlemsvilkårene.

For at kunne give dig en personligt tilpasset oplevelse, attraktive tilbud og kommunikation, som er relevant for dig i overensstemmelse med medlemsvilkårene.

Gennemføre analyser af oplysninger med henblik på at forbedre brugeroplevelsen

Nutrinor AS behandler personoplysninger om dig i overensstemmelse med følgende retlige forpligtelser:

At efterkomme relevant lovgivning og opfylde retlige forpligtelser (f.eks. krav i henhold til bogføringsloven, produktansvar, loven om forbrugerbeskyttelse samt krav om beskyttelse af personoplysninger i IT-systemer);

At forhindre misbrug, såsom bedrageri og identitetstyveri.

Nutrinor AS behandler personoplysninger om dig på grundlag af en interesseafvejning til følgende formål:

For at kunne sende tilbud og foretage direkte markedsføring, både generel og personlig tilpasset;

For kunde- og markedsanalyser samt for at kunne forbedre og forstærke vores tjenester til dig;

Yde kundeservice og support som, du behøver med hensyn til vores tjenester;

For at håndtere og muliggøre deltagelse i eventuelle konkurrencer og begivenheder;

For at kunne evaluere, udvikle og forbedre virksomhedens tjenester, produkter og system for kundegruppen generelt;

For at forhindre misbrug af tjenesten, forhindre ulovligt login samt at forebygge og anmelde forbrydelser mod virksomheden.

Når du giver dine personoplysninger ved ordrebestilling, benyttes disse til at behandle din specifikke forespørgsel. Vi vil også bruge oplysningerne til at kommunikere med dig, samt tilpasse vores tjeneste. Vi kan kontakte dig via telefon, elektronisk og brev medmindre du har meddelt os, at du ikke ønsker at blive kontaktet.

Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra b). Efter kundeforholdets ophør, vil vi fortsat opbevare navn, e-mail, telefonnummer, adresse og købshistorik for at kunne kontakte dig via adresseret post eller direkte markedsføring med tilbud og nyheder om vores produkter, som vi mener kan have din interesse, medmindre du har frabedt dig direkte markedsføring ved registrering i Det Centrale Personregister eller har meddelt os, at du ikke ønsker at blive kontaktet. Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Nutrinor AS eller en tredjeparts legitime interesse i at behandle personoplysninger om dig med støtte i en interesseafvejning, er at kunne tilbyde dig en bedre kundeoplevelse og levere service i form af forskellige tjenester såsom tilpassede tilbud og kommunikation. Dertil skal Nutrinor AS kunne analysere hvordan tjenesterne anvendes for at kunne foretage forbedringer for dig som kunde. Desuden er sikkerhed en legitim interesse for Nutrinor AS.

Nutrinor AS behandler også dine personoplysninger med hensigt på at sikre din identitet og opdatere medlemsregisteret med din postadresse. Brug af personoplysninger til sikring af identitet er den eneste garanti til at sikre, at værdidokumenter som eksempelvis bonuschecks ikke havner i de forkerte hænder, men derimod anvendes af den rette person.

Hvis du ikke angiver dine personoplysninger til Nutrinor AS, vil vi ikke være i stand til at fuldføre aftalen med dig eller opfylde nogen af Nutrinor AS´ forpligtelser over for dig.

Hvis du er under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre eller værge, før du giver os dine personoplysninger.

Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

Nutrinor AS kan videregive eller dele dine personoplysninger med udvalgte tredjeparter som følger. Vi træffer rimelige tekniske, organisatoriske og juridiske sikkerhedsmæssige forholdsregler i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen for at sikre, at dine personoplysninger håndteres på en sikker måde, når de videregives eller deles med en tredjepart.

Systemoperatører til CRM-system og opgavebehandling. For at kunne håndtere personoplysninger, som er nødvendige for at administrere kundeforholdet og Nutrinor AS kan nå ud med tilbud til sine kunder.

Leverandører af adresseoplysninger og distribution. Nutrinor AS benytter eksterne leverandører til automatisk håndtering og opdatering af dine adresseoplysninger. Leverandører som anvendes er inden for distribution.

Samarbejdspartnere som håndterer betalinger. For at håndtere betalinger, som foretages af Nutrinor AS’ kunder, benyttes leverandører til at sikre, at betalingen foregår hurtigt og sikkert.

Samarbejdspartnere som håndterer markedsføring. Nutrinor AS benytter eksterne leverandører til håndtering af markedsføring via telefon, e-mail eller DM.

Ved overdragelse. Nutrinor AS kan dele dine oplysninger med tredjeparter:

I tilfælde hvor Nutrinor AS sælger eller køber en virksomhed eller tjenester, kan Nutrinor AS videregive personoplysninger til en potentiel sælger eller køber af en sådan virksomhed eller tjenesteydelse.

Hvis Nutrinor AS eller en væsentlig del af Nutrinor AS virksomhed overtages af en tredjepart, kan dine personoplysninger blive delt.

Hvad Nutrinor AS ikke vil gøre med dine personoplysninger: Nutrinor AS vil ikke sælge oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke. Nutrinor AS og dets leverandører og samarbejdspartnere vil som hovedregel behandle personoplysninger inden for EU/EØS- området. Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet uden for EU/EØS-området med mindre, der foreligger en afgørelse fra Europa-Kommissionen, der konstaterer, at det pågældende tredjeland overholder et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau eller har indført tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at sikre, dine rettigheder beskyttes.

Dine Rettigheder

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger om dig, som Nutrinor AS behandler samt efterspørge, hvor personoplysningerne stammer fra, omfanget og modtageren af de pågældende oplysninger. Eksempler på sådanne oplysninger er hvilke kategorier samt hvilke specifikke personoplysninger Nutrinor AS behandler, og til hvilke formål Nutrinor AS vil anvende disse. Du har også ret til at kræve rettelse af forkerte personoplysninger.

Du har ret til at anmode om sletning eller begrænsning af dine personoplysninger samt at gøre indsigelse mod Nutrinor AS’ behandling af dem. Disse rettigheder er dog ikke absolutte: eksempler på undtagelser fra retten til sletning er i de tilfælde, hvor personoplysninger er nødvendige for at efterleve målsætningerne, eller hvis der findes en juridisk forpligtelse, som indebærer at Nutrinor AS skal tage vare på disse personoplysninger. Eller hvis dette medfører, at du får adgang til en anden persons personoplysninger, eller hvis vi retmæssigt ikke kan videregive oplysningerne. For at Nutrinor AS kan fortsætte med at behandle oplysninger efter en indsigelse, skal Nutrinor AS dokumentere, at deres legitime interesser vejer tungere end din interesse i, at oplysningerne ikke behandles.

Derudover kan du i visse tilfælde have ret til at få de personoplysninger, du har givet til Nutrinor AS, udleveret i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format. Du vil også have ret til at overføre disse til en anden dataansvarlig.

Du har også ret til på hvilket som helst tidspunkt at komme med indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger i enhver generel og personlig tilpasset direkte markedsføring og kundeanalyse.

Al kommunikation og samtlige tiltag, som Nutrinor AS foretager sig vedrørende dine rettigheder, skal ske omkostningsfrit. Ved åbenlyst ubegrundede eller urimelige krav, forbeholder Nutrinor AS sig retten til enten at kræve et rimeligt gebyr som dækker de administrative omkostninger for levering af oplysningerne eller for at foretage de tiltag som kræves eller for ikke at imødekomme kravet. Hvis du skulle have indvendinger vedrørende Nutrinor AS behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til Datatilsynet eller anden passende tilsynsmyndighed, som fører tilsyn med virksomhedens håndtering af personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/media/7582/registreredes-rettigheder.pdf. Hvis du anmoder om begrænsninger af behandlingen af dine personoplysninger, kan dette medføre, at nogle produkter og tjenester ikke længere vil være tilgængelige for dig. Du har ret til at klage til den relevante tilsynsmyndighed (Datatilsynet i Danmark), hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er ulovlig.

Hvor længe behandler Nutrinor AS dine personoplysninger?

Nutrinor AS behandler dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at udføre vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, og så længe det er nødvendigt i henhold til lovbestemt opbevaringsperiode. Hvis Nutrinor AS behandler dine data til andre formål end vores kontraktmæssige forpligtelser (eksempelvis til at opfylde de krav, som fremgår i regnskabs- eller forbrugerbeskyttelseslovgivningen), vil det kun ske så længe, det er nødvendigt for det respektive formål. I de tilfælde, hvor Nutrinor AS behandler dine personoplysninger som en interesseafvejning, har du ret til at gøre indsigelser mod behandlingen.

I overensstemmelse med gældende lovgivning har Nutrinor AS ret til at gemme dine kontaktoplysninger til direkte markedsføringsformål i en periode efter dit køb eller efter at aftalen mellem os er udløbet. Aftaleperioden vil afhænge af hvad, der omfattes af aftalen. Nutrinor AS kan derfor gemme dine kontaktoplysninger for at sende dig tilbud via direkte markedsføring i den aktuelle periode i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, markedsføringslov og praksis.

Hvis du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring, vil Nutrinor AS behandle personoplysninger, som er registreret til direkte markedsføring, indtil du afmelder dig eller meddeler Nutrinor AS, at du ikke længere ønsker at modtage direkte markedsføring. Det kan du gøre ved at kontakte kundeservice.

Vi kan opbevare dine personoplysninger længere tid end angivet ovenfor i det omfang Nutrinor AS er forpligtet til i henhold til love, regler eller myndighedsbeslutninger.

Hvordan beskytter Nutrinor AS dine personoplysninger?

Nutrinor AS træffer de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der kræves i henhold til loven for at sikre, at dine personoplysninger ikke manipuleres, går tabt eller ødelægges, eller at uvedkommende får adgang til dem. Vores sikkerhedspraksis ændres i takt med teknologiens udvikling og forbedring.

Ændringer af bestemmelser i privatlivspolitikken

Nutrinor AS forbeholder sig retten til at ændre på privatlivspolitikken. Ændringer af vilkårene i bestemmelsen vil blive bekendtgjort på https://neurolabs.dk en måned før ændringerne træder i kraft. Gældende vilkår og betingelser er til enhver tid tilgængelige på https://neurolabs.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende Nutrinor AS håndtering af dine personoplysninger eller ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med Nutrinor AS håndtering af personoplysninger, bedes du kontakte Nutrinor AS på adressen angivet ovenfor. Hvis du ikke ønsker meddelelser eller anden kommunikation, kan du som kunde afmelde dig når som helst ved at kontakte kundeservice. Du kan også afmelde dig ved brug af samme kommunikationskanal som Nutrinor AS har benyttet i sin kommunikation med dig.

Nutrinor AS brug af cookies og lignende teknikker

Nutrinor AS anvender cookies og lignende sporingsteknikker for at kunne levere en skræddersyet og brugertilpasset oplevelse på internettet samt for at forbedre din oplevelse af Nutrinor AS tjenester. Nutrinor AS anvender cookies på https://neurolabs.dk og i sine tjenester. Her forklarer vi, hvordan Nutrinor AS anvender cookies, og hvilke valg du kan træffe vedrørende disse.

Hvad er cookies/digitale sporingsteknikker?

Cookies er små tekstfiler, som består af bogstaver og tal, der sendes fra vores webserver og gemmes på webbrowseren eller din enhed. Nutrinor AS anvender forskellige typer af cookies:

Midlertidige cookies slettes når du lukker din webbrowser eller slukker for enheden.

Permanente cookies bliver liggende på computeren, indtil du sletter dem eller de udløber.

Førstepartscookies bestemmes af den hjemmeside, du besøger.

Tredjepartscookies bestemmes af en tredjepartshjemmeside. Hos Nutrinor AS anvendes disse i første omgang til analyser (eksempelvis Google Analytics).

Lignende sporingsteknikker er teknikker som gemmer oplysninger i din webbrowser eller på din enhed på samme vis som cookies.

Brug af Google Analytics

Som led i vores markedsføring analyserer Nutrinor AS oplysninger forbundet med, hvordan du bruger https://neurolabs.dk og din aktivitet på Nutrinor AS sider på sociale medier. Ved hjælp af Google Analytics kan vi for eksempel analysere din adfærd med henblik på at skabe mere relevante annonceringer og tilbud til dig samt at udvikle Nutrinor AS produkter og tjenester. Derudover anvendes Google Analytics til at evaluere brugen af https://neurolabs.dk til tjenester knyttet til hjemmesideaktivitet og internetbrug.

Hvorfor bruger Nutrinor AS cookies?

De cookies, som benyttes af Nutrinor AS, forbedrer normalt de tjenester, Nutrinor AS tilbyder dig. Nogle af Nutrinor AS tjenester kræver cookies for at fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenester til dig. Nutrinor AS benytter cookies til globale analytiske oplysninger om din brug af Nutrinor AS tjenester. Nutrinor AS anvender cookies til at bevare funktionelle indstillinger såsom sprog og andre oplysninger. Nutrinor AS benytter cookies som også gør det mulig for Nutrinor AS at tilbyde dig relevant markedsføring.

Muligheden for at kontrollere brugen af cookies.

Browseren eller din enhed giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for brugen og omfanget af cookies. Gå til indstillingerne for webbrowseren eller enheden for at vide mere om dette. Eksempler på hvad du kan ændre er blokering af alle cookies, kun at acceptere førstepartscookies samt sletning af cookies, når du lukker webbrowseren. Vær opmærksom på, at visse tjenester muligvis ikke vil fungere, hvis du blokerer eller fjerner cookies.

Opdateringer

Vi opdaterer denne privatlivspolitik regelmæssigt. Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den reviderende privatlivspolitik på hjemmesiden. Privatlivspolitikken bliver senest opdateret i henhold til datoen “Senest opdateret”, som vist ovenfor. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik, vil vi aktivt underrette dig herom.

Kjøpsvilkår

 

Generelt 

Disse betingelser gælder for aftaler om levering af varer og tjenester, også kaldet varen eller varerne, til slutforbrugere i Danmark.

Parter

Sælger er:

Nutrinor AS, og betegnes som «Nutrinor», «vi» eller «os».

Østbanegade 123, 2100 København Ø

kundeservice@nutrinor.dk

Telefon: 22131310

CVR Nr: DK37727555

Køber er den forbruger som afgiver ordren uanset salgskanal, og betegnes i det følgende som køber/køberen. Køber benævnes også som «du» , «dig» , «din», «kunden» eller «dit». Køber skal være fyldt 18 år for at kunne handle hos os. Du kan ikke handle, hvis du er under 18 år. Er du under 18 år, skal en værge foretage ordren på dine vegne. Aftalen er bindende for begge parter, når køberen har afgivet sin ordre til sælgeren. Når vi modtager din første ordre, vil vi sende en ordrebekræftelse til dig, hvis du har angivet korrekt e-mailadresse. Gem din bekræftelse, indtil du har modtaget varen.

Abonnement

Ved bestilling accepterer Køber aftale om abonnement for det ønskede produkt til den pris og det leveringsinterval, som er beskrevet i vilkårene. Som kunde hos Nutrinor opretter du et løbende abonnement, men abonnementet er helt uden bindingsperiode, og der er ingen obligatorisk aftaleperiode. Køber kan pause, ændre eller opsige aftalen via Sælgers kundeservice.

Der er ingen købsforpligtelser knyttet til abonnementsløsningen.

Priser

Den første forsendelsen (prøvepakke), som indgår i abonnementet, koster 199 kr. inkl. fragt (svarende til 30 dages forbrug). Efter prøvepakken vil du hver tredje måned fragtfrit modtage 3 måneders forbrug til 597,- kr.

Denne pris er angivet i danske kroner og inkluderer merværdiafgift og eventuelt andre gebyrer og afgifter som staten til enhver tid fastsætter. Priserne er gældende indtil ændring forekommer. Prøvepakken er et velkomstilbud og kan ikke udnyttes uretmæssigt, da det er tiltænkt som et tilbud til nye kunder.

Kundeservice

Vores kundeservice kan kontaktes via email kundeservice@nutrinor.dk eller via telefon 22131310 mandag til fredag mellem 08.00-16.00.

Betaling

Sælgeren kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, sælgeren har afsendt den til køberen.

Produkter betales af Køber med faktura, som udstedes ved forsendelse af varen. Betalingsfristen fremgår af fakturaen og er på minimum 14 dage fra modtagelsen.

Levering

Levering er fuldendt, når køberen eller dennes repræsentant har overtaget varen.

Levering foregår via DAO og produkt vil normalt mottas innen 3-10 dager fra bestilling.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår af købsordren, skal sælgeren levere varen til køber uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter kunden har afgivet ordren. Varen skal leveres til den adresse, der er angivet i ordren til køberen. I tilfælde af adresseændring forpligter du dig til at opdatere os med den nye adresse.

Returnering af varer i abonnement

I henhold til fortrydelsesretsloven har du ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage efter modtagelse af varen. Køber skal give sælger meddelelse om brug af fortrydelsesretten senest 14 dage efter, at fristen er begyndt at løbe. Fristen omfatter alle kalenderdage. Køber har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er udnyttet, og meddelelsen bør derfor ske skriftligt (fortrydelsesretsblanket, e-mail eller brev). Ved brug af fortrydelsesretten skal varerne returneres til sælger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra meddelelsen om brug af fortrydelsesretten er givet. Køber dækker de direkte omkostninger ved returnering af varen

Personoplysninger

Læs om vores behandling af personoplysninger i vores Privatlivspolitik

Fortrydelsesret

Som kunde er du beskyttet af fortrydelsesretten og har 14 dages ubetinget fortrydelsesret, fra den dag du modtager første forsendelse (også kaldet prøvepakke). I fristen inkluderes alle kalenderdage. Fortrydelsesretten betyder, at du har ret til at fortryde købet af en uåbnet vare og returnere varen til os senest 14 dage efter det tidspunkt, du meddeler os din brug af fortrydelsesret. For at fortrydelsesretten er gældende, skal varen være leveret til os i samme mængde og stand, som da du modtog den. I tilfælde af returnering er du selv ansvarlig for returneringsomkostninger.

Køber har bevisbyrden for at fortrydelsesretten gør sig gældende, og meddelelsen bør derfor ske skriftligt (fortrydelsesformular, e-mail eller brev). Hvis du vil benytte dig af din fortrydelsesret, kan du anvende den fortrydelsesformular, som er vedlagt første forsendelse

Returnering af varer

Ved bestilling af varer i abonnement gælder fortrydelsesretten kun for første forsendelse (også kaldet prøvepakke), som beskrevet i punktet ovenfor.

Efterfølgende varer i abonnementet er identiske (ensartede ydelser) og returret gør sig ikke gældende. Opsigelsesfristen på prøvepakker er normalt 7 dage inden næstkommende forsendelse. For almindelige abonnementsforsendelser er opsigelsesfristen sat til 14 dage inden næstkommende forsendelse. Dette skyldes at forsendelsen skal pakkes på lager inden afsendelse. Den præcise dato er angivet på fakturaen.

Reklamation

Der gives fuld reklamationsret i overensstemmelse med gældende lovgivning for alle mangler ved produktet.

Hvis der foreligger en mangel ved varen, skal køber inden for rimelig tid efter at manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget, give sælger besked om, at han eller hun vil påberåbe sig manglen. Køber har altid rettidig reklamationsret, hvis det sker inden for 2 måneder fra manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget. Forudsat at den korrekte opbevaring er overholdt. Hvis du ønsker at benytte dig af reklamationsretten eller har spørgsmål vedrørende klager, bedes du kontakte vores kundeservice.

Konfliktløsning

Klager rettes til sælger inden for rimelig tid, jf. Afsnittet om reklamation. Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan køberen kontakte Forbrugerrådet for mægling. Forbrugerrådet er tilgængeligt på www.forbrug.dk.

Aftalen

Aftalen er underlagt dansk lovgivning. Aftalen består af disse salgsbetingelser, oplysninger angivet i købsordren og eventuelt særskilt aftalte vilkår. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem oplysninger har det særskilt aftalte mellem parterne forrang, såfremt den ikke er i strid med ufravigelig lovgivning.

Desuden vil aftalen suppleres af relevante lovbestemmelser, der regulerer køb af varer mellem erhvervsdrivende og forbrugere. Tvister mellem parterne løses gennem forhandlinger. Hvis forhandlingerne ikke lykkes, skal tvisten henvises til de almindelige domstole.

Forbehold og Ansvarsbegrænsninger

Nutrinor AS tager ikke ansvar for forkert brug af vores produkter. Følg altid anvisninger angivet på produktets emballage.

Nutrinor AS forbeholder sig retten til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en anden part.

Nutrinor AS forbeholder sig retten til driftsstop, forkerte priser eller leveringsproblemer som er grundet forhold uden for virksomhedens kontrol.

Nutrinor AS forbeholder sig endvidere retten til at foretage trykfejl, prisfejl, merværdi og andre skatteændringer.

Alle tilbud gælder, så længe lager haves.

Ændringer af vilkår

Vilkårene er underlagt ændringer i tilfælde af særlige behov og/eller offentlige ændringer eller ordrer, der påvirker disse vilkår. Ved ændringer i vilkårene, modtager du besked herom. Ændringer meddeles senest 1 måned, før de træder i kraft. Hvis du på baggrund af de ændrede vilkår ønsker at opsige aftalen, kan du gøre det. Hvis aftalen mellem parterne ikke opsiges, betyder det, at du accepterer de opdaterede vilkår. Nye vilkår vil blive annonceret på vores hjemmeside eller i kombination med forsendelse af varen/varerne.